LS&R 2236
28 februari 2024
Uitspraak

Het Nederlandse registratiedossier voor Glucamagnesium behoort toe aan appellante

 
LS&R 2228
20 februari 2024
Artikel

AIPPI - Programma IE Symposium 13 maart 2024 in Zeist

 
LS&R 2235
14 februari 2024
Uitspraak

Concept Medical moet goederen leveren aan MAC’s Medical

 
LS&R 2225

Voorzieningenrechter verwerpt het beroep, openbaarmaking van rapport mag

Rechtbanken 14 dec 2021, LS&R 2225; ECLI:NL:RBROT:2021:13756 (ChipSoft tegen ACM), https://lsenr.nl/artikelen/voorzieningenrechter-verwerpt-het-beroep-openbaarmaking-van-rapport-mag

Vzr. Rb. Rotterdam 14 december 2021,LS&R 2225; ECLI:NL:RBROT:2021:13756 (ChipSoft tegen ACM) Op 18 juni 2021 heeft de ACM besloten tot openbaarmaking van een rapport genaamd “Een marktverkenning naar informatiesystemen en digitale gegevensuitwisseling in en met de Ziekenhuissector” (hierna: het rapport). De ACM heeft voor de openbaarmaking ten grondslag gelegd dat zij op grond van artikel 12w van de Instellingswet een discretionaire bevoegdheid heeft. ChipSoft heeft bezwaar gemaakt tegen dit besluit.

LS&R 2226

Prejudiciële beslissing over uitlegging van artikel 9, lid 7, van richtlijn 2004/48/EG

11 jan 2024, LS&R 2226; ECLI:EU:C:2024:8 (Mylan AB tegen Gilead), https://lsenr.nl/artikelen/prejudiciele-beslissing-over-uitlegging-van-artikel-9-lid-7-van-richtlijn-2004-48-eg

HvJEU 11 januari 2024,IEF 21842,LS&R 2226,IEFbe 3707, ECLI:EU:C:2024:8 (Mylan AB tegen Gilead) In deze zaak gaat het om een geschil tussen Mylan AB en Gilead over een aanvullend beschermingscertificaat (ABC) voor een antiretroviraal geneesmiddel. De markkinaoikeus (bijzondere rechter van Finland) heeft prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie (hierna: het Hof), met name met betrekking tot de verenigbaarheid van de Finse risicoaansprakelijkheidsregeling met Artikel 9, Lid 7 van richtlijn 2004/48/EG. Deze bepaling creëert de bevoegdheid voor rechterlijke instanties om op verzoek van de verweerder een passende vergoeding op te leggen voor schade die is geleden door onterechte voorlopige maatregelen. De Finse regeling bepaalt dat de verzoeker schade moet vergoeden als een voorlopige maatregel ongegrond blijkt.

LS&R 2227

Inhoudsopgave Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht

«JGR» 2023/4 – 20 december 2023

Definitie geneesmiddel

32. Afbakening. Hof van Justitie van de Europese Unie 2 maart 2023, C-760/21, ECLI:EU:C:2023:143 Richtlijn 2001/83/EG. Richtlijn 2002/46/EG. Verordening (EU) nr. 1169/2011. Verordening (EU) nr. 609/2013. Gedelegeerde Verordening (EU) nr. 2016/128. Afbakening. Aandieningscriterium. Toedieningscriterium. Definitie geneesmiddel. Definitie voeding voor medisch gebruik. Definitie voedingssupplement. Aard en kenmerken van het betrokken product. Voedingsbehoeften. Nutriënt. Onder medisch toezicht. Noot mw. mr. K. van Lessen Kloeke.

Diergeneesmiddelen

33. Ook bij diergeneesmiddelen geldt het aandieningscriterium. Dit leidt tot boetes op verschillende grondslagen. Rechtbank Rotterdam 14 juli 2023, ROT 21/5114, ECLI:NL:RBROT:2023:6132. Diergeneesmiddel. Ongeregistreerd geneesmiddel. Definitie geneesmiddel. Aandieningscriterium. Hoogte boete. Matiging. Noot mw. mr. M. Meddens-Bakker, onder «JGR» 2023/34.

34. Ook bij diergeneesmiddelen geldt het aandieningscriterium. Dit leidt tot boetes op verschillende grondslagen. Rechtbank Rotterdam 13 september 2023, ROT 21/6056, ECLI:NL:RBROT:2023:8733. Diergeneesmiddel. Ongeregistreerd geneesmiddel. Definitie geneesmiddel. Aandieningscriterium. Hoogte boete. Matiging. Noot mw. mr. M. Meddens-Bakker, deze noot heeft betrekking op «JGR» 2023/33 en «JGR» 2023/34.

LS&R 2180

DeLex zoekt juridisch redactioneel stagiair vanaf februari/maart 2024

Wil jij je als student verdiepen in de laatste ontwikkelingen binnen de vakgebieden Intellectuele Eigendom, ICT-recht en Privacy? 

Kom dan vanaf februari/maart 2024 (precieze datum in overleg) stagelopen bij deLex! DeLex is een juridische uitgeverij gericht op juridische professionals in deze vakgebieden. Zo beheren wij de online databases IE-forum.nl en ITenrecht.nl, geven we een aantal vakbladen uit en verzorgen we congressen en andere opleidingen. 

Tijdens de stage maak je kennis met de werkzaamheden binnen een juridische uitgeverij. Je werkt drie maanden nauw samen met de uitgever en andere (web)redacteuren die je de kneepjes van het vak snel bijbrengen. Daarnaast bieden de congressen je de kans om te netwerken en de IE-community te leren kennen. Veel van onze stagiaires werken inmiddels bij bekende advocatenkantoren, instanties en bedrijven.

LS&R 2223

Uitspraak ingezonden door Gino van Roeyen, LAWNCH, en Bert Gravendeel, Fruytier Lawyers in Business.

Geschil na beëindiging licentieovereenkomst voor InVitria

6 sep 2023, LS&R 2223; (Sharpsight tegen Medical Workshop), https://lsenr.nl/artikelen/geschil-na-beeindiging-licentieovereenkomst-voor-invitria

Rb. Den Haag 6 september 2023, IEF 21704 LS&R 2223; C/09/599367/ (Sharpsight B.V. tegen Medical Workshop B.V.) Vervolg in de bodemprocedure op eerder tussen partijen in eerste aanleg bij de Rechtbank Den Haag [zie IEF 18810 en IEF 18761) en in hoger beroep bij hof Den Haag [zie IEF 19679] gevoerde kort geding procedure. De kern van het geschil in de bodemprocedure draait om het recht op het merk 'InVitria', waarbij ook wordt gestreden over auteursrechten met betrekking tot de naam. De rechtbank oordeelt over octrooi-inbreuk door Medical Workshop, gemeenschappelijk eigendom van octrooirechten en de beëindiging van een licentieovereenkomst en de gevolgen daarvan. Bovendien vordert Sharpsight een schadevergoeding, die wordt toegekend zonder verwijzing naar een schadestaatprocedure. In reconventie vordert Medical Workshop een veroordeling van Sharpsight tot vergoeding van goodwill.

LS&R 2222

Octrooi op combinatie valsartan en sacubitril is inventief

25 okt 2023, LS&R 2222; ECLI:NL:RBDHA:2023:15905 (Synthon tegen Novartis), https://lsenr.nl/artikelen/octrooi-op-combinatie-valsartan-en-sacubitril-is-inventief

Rechtbank Den Haag 25 oktober 2023, IEF 21770, LS&R 2222; ECLI:NL:RBDHA:2023:15905 (Synthon tegen Novartis) In deze zaak wordt de inventiviteit van een octrooi op een geneesmiddel voor de behandeling van hypertensie en/of hartfalen getoetst. Dit octrooi van Novartis beschermt de combinatie van de stoffen valsartan (een ‘ARB’) en sacubitril (een ‘NEP-remmer’). Volgens Synthon is het octrooi ongeldig, want het zou op de prioriteitsdatum voor de gemiddelde vakpersoon voor de hand liggen om valsartan en sacubitril te combineren en deze combinatie toe te passen in de behandeling van hypertensie en/of hartfalen. Synthon vordert vernietiging van het Nederlandse deel van het octrooi en vernietiging, althans nietigverklaring van het ABC.

LS&R 2221

Octrooi op doseringsregime van antistollingsmiddel rivaroxaban is geldig

1 nov 2023, LS&R 2221; ECLI:NL:RBDHA:2023:16452 (SANDOZ B.V. tegen BAYER INTELLECTUAL PROPERTY GMBH), https://lsenr.nl/artikelen/octrooi-op-doseringsregime-van-antistollingsmiddel-rivaroxaban-is-geldig

Rechtbank Den Haag 1 november 2023, IEF 21769, LS&R 2221; ECLI:NL:RBDHA:2023:16452 (Sandoz tegen Bayer) Deze zaak gaat over een vordering van Sandoz om het Nederlandse deel van het EP 961 octrooi, dat in bezit is van Bayer, te vernietigen. Tegen deze vordering voert Bayer verweer strekkende tot afwijzing van de vordering. In deze zaak dient er gekeken te worden of het octrooi van Bayer inventief is.

LS&R 2219

Vordering om de NZa te verbieden gegevens te verwerken

1 nov 2023, LS&R 2219; ECLI:NL:RBMNE:2023:5728 (Eisers tegen NZa), https://lsenr.nl/artikelen/vordering-om-de-nza-te-verbieden-gegevens-te-verwerken

Rechtbank Midden-Nederland 1 november 2023, IT 4422, LS&R 2219; ECLI:NL:RBMNE:2023:5728 (eisers tegen NZa) Deze zaak gaat over een vordering van eisers om de NZa te verbieden gegevens te verwerken totdat het eindvonnis is gewezen. In deze zaak dient er gekeken te worden of eisers voldoende aannemelijk hebben gemaakt dat de verplichting tot gegevenslevering en de verwerking daarvan duidelijk in strijd is met hoger recht en daardoor gestaakt moet worden.

LS&R 2220

EU vraagt opheldering van AliExpress over illegale producten

De Europese Commissie heeft Alibaba's dochteronderneming, AliExpress, om verduidelijking gevraagd over de aanpak van illegale producten, waaronder vervalsingen, die op het platform worden verkocht. Dit verzoek komt in lijn met de onlangs aangenomen Europese regels, de Digital Services Act (DSA), die eist dat grote techbedrijven meer doen om illegale en schadelijke inhoud op hun platforms tegen te gaan. AliExpress krijgt drie weken, tot 27 november, om informatie te verstrekken over de maatregelen die het heeft genomen om te voldoen aan de DSA-regels tegen de verspreiding en verkoop van illegale producten, zoals nepgeneesmiddelen. "DSA is er ook om ervoor te zorgen dat illegale of onveilige producten die via e-commerceplatforms in de EU worden verkocht, worden verwijderd, waaronder het groeiende aantal valse en potentieel levensbedreigende medicijnen en farmaceutica die online worden verkocht," aldus EU-industriechef Thierry Breton.

LS&R 2218

Hoge Raad verwerpt het beroep van Menzis

3 nov 2023, LS&R 2218; ECLI:NL:HR:2023:1513 (Menzis/AstraZeneca), https://lsenr.nl/artikelen/hoge-raad-verwerpt-het-beroep-van-menzis

Hoge Raad 3 november 2023, IEF 21762, LS&R 2218; ECLI:NL:HR:2023:1513 (Menzis tegen AstraZeneca).  Voorafgaand aan deze cassatiezaak hebben partijen geprocedeerd bij het gerechtshof Den Haag [zie IEF 20449, LS&R 2013]. In deze zaak heeft het hof het vonnis van de rechtbank vernietigd en geoordeeld dat AstraZeneca niet onrechtmatig handelde na vernietiging van haar octrooi wegens gebrek aan inventiviteit. Menzis heeft tegen het arrest van het hof beroep in cassatie ingesteld. Vervolgens is er een conclusie van de advocaat-generaal geweest die strekt tot verwerping van het cassatieberoep [zie IEF 21571, LS&R 2196].