LS&R 2160
17 maart 2023
Artikel

BIE Symposium 2023 - UPC

 
LS&R 2159
10 maart 2023
Artikel

Brief minister EZK: start United Patent Court (UPC)

 
LS&R 2158
6 maart 2023
Artikel

Merkenrecht in de Internationale praktijk | woensdag 5 april

 
LS&R 2072

Spoedeisend belang ontbreekt in kort geding over medisch octrooi

Rechtbank Amsterdam 3 mei 2022, LS&R 2072; ECLI:NL:RBAMS:2022:2418 (Boston Scientific tegen Cook), https://lsenr.nl/artikelen/spoedeisend-belang-ontbreekt-in-kort-geding-over-medisch-octrooi

Vzr. Rb. Amsterdam 3 mei 2022, IEF 20766, LS&R 2072; ECLI:NL:RBAMS:2022:2418 (Boston Scientific tegen Cook) Boston Scientific en Cook c.s. zijn beide grote concerns die zich bezighouden met de ontwikkeling, vervaardiging en verhandeling van medische hulpmiddelen. Boston Scientific heeft een octrooi verkregen voor een endoscopische clip die op de markt wordt gebracht onder de naam 'resolution clip'. Voor een indicatie die niet aanwezig is bij de resolution clip, brengt Cook een endoscopische clip genaamd de 'instinct clip' op de markt. Tegen de verhandeling van de instinct clip komt Boston Scientific op tegen Cook, waarbij eerst gekeken moet worden naar de internationale bevoegdheid van een aantal ondernemingen van Cook die tevens als gedaagde in deze procedure zijn opgeroepen. Ten aanzien van vier van deze ondernemingen concludeert de Amsterdamse rechter dat zij niet bevoegd is om kennis te nemen van de vorderingen. Hierdoor verklaart de rechtbank zich onbevoegd ten aanzien van hen, gezien er een nauwe band ontbreekt met de niet in Nederland gevestigde ondernemingen. Ten aanzien van de vorderingen van Boston Scientific jegens de rest van de gedaagden ontbreekt de vordering spoedeisend belang, waardoor ook deze vorderingen worden afgewezen in kort geding.

LS&R 2071

Laatste plekken Nederlands Octrooicongres op dinsdag 14 juni

Neem online deel of op locatie aan de 14e editie van het het Nederlands Octrooicongres. Op dinsdag 14 juni verzorgen dagvoorzitters Peter Blok (Hof Den Haag, CIER) en Gertjan Kuipers (De Brauw Blackstone Westbroek)  een gevarieerd en inspirerend programma in Hotel Jakarta, aan het IJ in Amsterdam.

Op het programma staan onder meer:
- 'Naar een ROW met meer rechtszekerheid voor het MKB'. Marc van der Burg presenteert de plannen van OCNL en bespreekt onder meer de inhoudelijke toetsing avn octrooiaanvragen, invoering oppositie, invoering kortlopende gebruiksmodel, openen PCT-NL? en diverse andere voorgenomen wijzigingen.
- EOB-uitspraken, direct van de bron, Frédéric Bostedt
- Procederen bij het UPC: Kevin Mooney (Simmons & Simmons) en Wouter Pors (Bird & Bird) de procedure vanuit Nederlands en internationaal perspectief. Vanuit een praktische invalshoek, vanuit hun eigen gezichtspunt;
- Inventiviteit uitgediept; Judith Krens (Pinsent Masons) en Oscar Lamme (Simmons & Simmons) doen een deepdive in dit thema en geven duiding & overzicht in een duopresentatie.
Uiteraard aangevuld met het jaarlijkse jurisprudentieoverzicht van Gertjan Kuipers.

Komt u ook? We heten u graag weer persoonlijk welkom. Meld u meteen hier aan, of ga voor meer informatie naar de website.
Het uitgangspunt is een 'live' congres op locatie. Wilt u online meekijken: ook dat is mogelijk. De technische voorzieningen in Hotel Jakarta zijn uitstekend.

LS&R 2070

Uitspraak ingezonden door Jorn Torenbosch, Universiteit Utrecht en KLOS c.s.

Hoge Raad over omvang van processtukken in hoger beroep

Hoge Raad 3 jun 2022, LS&R 2070; ECLI:NL:HR:2022:824 (Eiser tegen Staat der Nederlanden), https://lsenr.nl/artikelen/hoge-raad-over-omvang-van-processtukken-in-hoger-beroep

HR 3 juni 2022, IEF 20753, IT 3948, RB 3657, LS&R 2070; ECLI:NL:HR:2022:824 (Eiser tegen Staat der Nederlanden) Art. 392 Rv. Beantwoording van prejudiciële vragen over regels in procesregelementen van de hoven over maximale omvang van processtukken in hoger beroep. Is de rechter bevoegd om deze beperkingen te stellen en mag zo’n beperking in procesreglement worden gesteld? Mag in procesreglement worden bepaald dat bij overschrijding van het maximale aantal bladzijden het processtuk wordt geweigerd? Is die weigering een schending van recht op hoor en wederhoor of recht op toegang tot de rechter? Biedt de regeling voldoende rechtsbescherming?

LS&R 2068

IE-diner wordt een IE-zomerfeest!

Get dressed en get ready: het IE-diner wordt een IE-zomerfeest! Op 30 juni starten we de zomer met een knal, in de kapel van Hotel Arena. Het wordt een magische avond met een walking dinner, IE-deejays, bruisende cocktails en dresscode. Natuurlijk geven enkele sprekers extra karakter aan de avond. Voor het overige wordt het dansen, praten en lachen met concullega’s in een sfeervolle omgeving. Laat kantoorperikelen achter en feest mee.

We starten weer om 18.00 uur, en eindigen zodra de laatste voeten van de dansvloer zijn. Kom je ook? Schrijf je in via info@delex.nl of via deze link. Meer informatie over het programma volgt snel!

LS&R 2067

Prejudiciële vragen over beschermingsbereik octrooi en combinatieproduct

Hof van Justitie EU 2 mrt 2022, LS&R 2067; (Merck Sharp & Dohme Corp tegen Clonmel Healthcare Limited), https://lsenr.nl/artikelen/prejudici-le-vragen-over-beschermingsbereik-octrooi-en-combinatieproduct

Hooggerechtshof Ierland 2 maart 2022, IEF 20730, IEFbe 3453, LS&R 2067; C-149/22 (Merck Sharp & Dohme Corp tegen Clonmel Healthcare Limited) Door het Europees Octrooibureau is voor het farmaceutische preparaat ezetimibe een octrooi verleend. Onder de productnaam ezetrol wordt dit preparaat op de markt gebracht, waarna een ABC in Ierland is afgegeven. Een jaar later is er een combinatieproduct van ezetimibe en simvastatine op de markt gekomen waarvoor tevens een ABC is afgegeven. Tijdens het afgegeven ABC is er een concurrerend product op de markt gekomen, waarbij Merck Sharp & Dohme Corp eisen dat hiervoor geen ABC voor kan worden afgegeven. Centraal staat in dit onderhavige geval vervolgens in vier prejudiciële vragen of het basisoctrooi ook het combinatieproduct kan behelzen.

LS&R 2066

Herstel inschrijving uitvinder octrooi

20 feb 2022, LS&R 2066; ECLI:NL:GHDHA:2022:862 (Ferring tegen geïntimeerde c.s.), https://lsenr.nl/artikelen/herstel-inschrijving-uitvinder-octrooi

Hof Den Haag 22 februari 2022, IEF 20727, LS&R 2066; ECLI:NL:GHDHA:2022:862 (Ferring tegen geïntimeerde c.s.) In mei 2005 heeft geïntimeerde 2 een internationale octrooiaanvraag gedaan, waarin hij genoteerd staat als zowel aanvrager als uitvinder. De uitvinding gaat over "Pharmaceutical compositions including low dosages of desmopressin". Ferring meent dat de rechten op de aanvrage aan haar toebehoren, gezien geïntimeerde 2 het concept en de benodigde kennis van de octrooiaanvraag heeft ontleend aan de werknemers van Ferring. Ook buiten de EU lopen er procedures met betrekking tot het verleende octrooi in die landen. Het hof oordeelt in dit onderhavige geval primair dat er geen sprake is van rechtsverwerking of verjaring. Wel concludeert het hof, in tegenstelling tot de rechtbank, dat aan Ferring een aanspraak toekomt op het Europese octrooi op grond van de arbeidsovereenkomst die toentertijd tussen Ferring en geïntimeerde 2 bestond. Daarnaast wordt geoordeeld dat niet geïntimeerde 2, maar A en B mede-uitvinders zijn van de in a en b genoemde octrooivragen. Geïntimeerde wordt tot slot veroordeeld in de proceskosten.

LS&R 2065

Life Sciences Patent Litigation team stapt over naar Pinsent Masons

Door enkele recente overstappen is het voormalige Life Sciences Patent Litigation team van Taylor Wessing overgestapt naar Pinsent Masons. Pinsent Masons heeft onder andere door deze aanwinsten een unieke groep van Life Sciences-specialisten bij elkaar gebracht, om cliënten binnen die sector over de volle breedte te kunnen bedienen. Met de overstap van het Taylor Wessing team (Judith Krens, Marthe Riewald en Maud de Haas) heeft Pinsent Masons zijn positie in de Nederlandse Life Sciences-advocatuur versterkt.

LS&R 2064

Ook Haagse rechter niet overtuigd van plausibiliteit octrooi

10 mei 2022, LS&R 2064; ECLI:NL:RBDHA:2022:4385 (BMS tegen Sandoz), https://lsenr.nl/artikelen/ook-haagse-rechter-niet-overtuigd-van-plausibiliteit-octrooi

Vzr. Rb. Den Haag 10 mei 2022, IEF 20705, LS&R 2064; ECLI:NL:RBDHA:2022:4385 (BMS tegen Sandoz) BMS komt als octrooihouder van het octrooi EP 415 op tegen de verhandeling van eenzelfde werkende stof Apixaban door Sandoz. In het Verenigd Koninkrijk heeft BMS al reeds ongelijk gekregen bij de procedure aldaar. De Britse rechter heeft daarbij besloten dat het Engelse deel van EP 415 nietig is vanwege gebrek aan plausibiliteit en technische bijdrage. Dezelfde gronden worden in deze procedure door Sandoz naar voren gebracht, waarbij de Nederlandse rechter ook rekening houdt met de overwegingen van de Britse rechter. De argumenten van BMS worden ook in deze procedure onvoldoende overtuigend gevonden. De voorzieningenrechter verwoordt zes argumenten en komt tot de conclusie dat het onzeker is of de bodemrechter enig voordelig of verrassend effect plausibel zal achten. Bovendien wordt benadrukt dat er geen reden was voor BMS om de voordelige resultaten van de Ki-metingen niet op te nemen in diens aanvrage. Tezamen met het verzwijgen van interessante deel van het octrooi, concludeert de Haagse rechter verder dat hierdoor de quid pro quo van het octrooirecht niet wordt behartigd. Verdere vorderingen van Sandoz in reconventie worden afgewezen.

LS&R 2059

Save the date: feestelijk IE-diner op donderdag 30 juni a.s.

Het kan weer. Bij elkaar komen en een feestje vieren. Daarom gaan we op donderdag 30 juni a.s. het IE-diner inhalen.  En dit keer wordt het een IE-feestje, met IE-deejays. Gewoon weer in de Kapel van Hotel Arena in Amsterdam. In een andere opzet. Onder leiding van Bernt Hugenholtz. Minder sprekers en meer muziek. Binnenkort meer, zet de datum alvast in je agenda.

LS&R 2063

Prejudiciële vragen over gewasbeschermingsmiddelen

College van Beroep voor het Bedrijfsleven 3 mei 2022, LS&R 2063; ECLI:NL:CBB:2022:217 (PANE tegen College voor gewasbeschermingsmiddelen en biociden), https://lsenr.nl/artikelen/prejudici-le-vragen-over-gewasbeschermingsmiddelen

College van Beroep voor het bedrijfsleven 3 mei 2022, LS&R 2063, IEFbe 3440;ECLI:NL:CBB:2022:217 (Pesticide Action Network Europe tegen College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biocide) Het College van Beroep voor het bedrijfsleven heeft in drie zaken prejudiciële vragen gesteld aan het Hof van Justitie van de Europese Unie, zie ook ECLI:NL:CBB:2022:214 en ECLI:NL:CBB:2022:215. Het gaat om zaken waarin PAN-Europe en het College voor de toelating van gewasbeschermingsmiddelen en biociden (Ctgb) van mening verschillen over de toelating van de gewasbeschermingsmiddelen Closer, Dagonis en Pitcher. In deze zaak, over het gewasbeschermingsmiddel Pitcher, gaat het om de vraag of hormoonontregelende eigenschappen alleen op Europees niveau beoordeeld worden of daarnaast ook op nationaal niveau nog aan de orde gesteld kunnen worden bij de toelating van een gewasbeschermingsmiddel. Verder is in alle drie de zaken aan de orde of de toelating van een gewasbeschermingsmiddel beoordeeld moet worden op basis van de stand van de wetenschappelijke en technische kennis op het moment van de toelating of een eerder moment, bijvoorbeeld het moment van de aanvraag.