LS&R 2136
30 november 2022
Artikel

Vacature: merken- en modellengemachtigde bij Bird & Bird

 
LS&R 2135
29 november 2022
Uitspraak

Prejudiciële vragen over "passende schadeloosstelling"

 
LS&R 2133
28 november 2022
Uitspraak

Vordering tot vernietiging octrooi Astellas afgewezen

 
LS&R 2041

Boete is niet onevenredig hoog

3 mrt 2022, LS&R 2041; ECLI:NL:RBNHO:2022:1755 (Teva tegen de staatssecretaris van VWS), https://lsenr.nl/artikelen/boete-is-niet-onevenredig-hoog

Rechtbank Noord-Holland 3 maart 2022, LS&R 2041; ECLI:NL:RBNHO:2022:1755 (Teva tegen de staatssecretaris van VWS) Deze zaak handelt over de vraag of aan een geneesmiddelenfabrikant terecht een boete van € 100.000,- is opgelegd wegens overtreding van de plicht melding te maken van een opschorting in de handel van geneesmiddelen. De rechtbank oordeelt dat de meldplicht voldoende duidelijk in de wet staat omschreven en dat de opgelegde boete niet onevenredig hoog is.

LS&R 2040

Met dank aan Marijn van Tuijl en Ferah Taptik, Ploum.

Voedings- en gezondheidsclaims op etiketten en voor reclame van levensmiddelen

“Cholesterolvrij”, “vetarm”, “super light”, “suikervrij” of “tegen veroudering”: allemaal voorbeelden van denkbare claims op etiketten en reclame voor levensmiddelen. In werkelijkheid zijn echter slechts twee van deze genoemde claims wettelijk toegestaan. De Nederlandse Voedsel- en Warenautoriteit (NVWA) heeft recentelijk het Handboek Voedings- en gezondheidsclaims gepubliceerd voor het bedrijfsleven als hulpmiddel om te voldoen aan de wettelijke verplichtingen bij het gebruik van voedings- en/of gezondheidsclaims (hierna: het ‘Handboek’). In het Handboek wordt onder andere aandacht besteed aan (niet-)toegestane claims, de Europese en Nederlandse regelgeving inzake voedings- en gezondheidsclaims en omvat het verschillende stappenplannen voor de kwalificatie van deze claims. Ferah Taptik Salman bespreekt beknopt de inhoud van het Handboek evenals de voor bedrijven geldende (wettelijke) verplichtingen.

Lees hier verder >>

LS&R 2039

BIE symposium IE-procesrecht I 17 juni

Op vrijdag 17 juni a.s. in het Auditorium van de Brauw Blackstone Westbroek in Amsterdam vindt het BIE symposium 2022 plaats, getiteld: ' IE - Procesrecht'. Sprekers uit binnen- en buitenland belichten verschillende onderwerpen die van belang zijn voor het IE -Procesrecht. Het symposium staat onder leiding van oud-BIE-redactielid Toon Huydecoper.
De volgende sprekers en onderwerpen komen aan bod: Zoë Butler: About injunctions for patent infringement - is the UK approach proportionate?; Tobias Cohen Jehoram: Bewijslastverdeling in het merkenrecht; Constant van Nispen: De ontwikkeling van rechterlijke bevelen in IE-Zaken, Robert van Peursem: Over Bayer/Richter en Charlotte Vrendenbarg: Ex parte.

Inloop: 13.30 uur
Aanvang: 14.00 uur - 17.15 uur
Feestelijk borrel: 17.15 uur
Accreditatie: 3 PO-punten. Neem contact op via info@delex.nl, of meld je aan via de website.

LS&R 2038

Uitspraak ingezonden door Marloes Meddens-Bakker, MOON legal & compliance.

Vergelijkende claims in strijd met Gedragscode

10 mrt 2022, LS&R 2038; (Pfizer tegen Novartis), https://lsenr.nl/artikelen/vergelijkende-claims-in-strijd-met-gedragscode

CGR 10 maart 2022, RB 3626, LS&R 2038; K21.004 (Pfizer tegen Novartis) Pfizer en Novartis brengen direct concurrerende geneesmiddelen op de markt in Nederland. Beide geneesmiddelen zijn immers CDK4/6-remmers. Novartis heeft een publicatie getoond waarin zij over haar eigen geneesmiddel Kisqali® beweert dat het zorgt voor 12 maanden meer leven. Ook toont zij de tekst dat OS bij CDK4/6-remmers geen klasse-effect is en de tekst dat welke CDK4/6-remmer u kiest invloed heeft op het leven van de patiënt. Deze teksten stonden in een online reclame-uiting op de website van Novartis.

LS&R 2037

Verzoek om input over genees- en gewasbeschermingsmiddelen

De Europese Commissie heeft een verzoek om input gepubliceerd over Genees- en gewasbeschermingsmiddelen - één enkele procedure voor de afgifte van ABC's.

Dit initiatief heeft tot doel:
1. de rechtszekerheid rondom de procedure voor de afgifte van ABC's vergroten;
2. unitaire ABC-bescherming bieden met betrekking tot de eenheidsoctrooien;
3. de informatie met betrekking tot ABC's transparanter (duidelijker, toegankelijker, inzichtelijker, begrijpelijker)
4. de kosten en lasten van het verkrijgen en handhaven van ABC-bescherming in de EU verlagen.

LS&R 2033

Online Updates 2022

Blijf op de hoogte met de Online Updates van deLex, een nieuwe serie webinars, gestart in februari 2022. Achter uw bureau laat u zich in korte tijd bijpraten over één rechtsgebied of onderwerp. Fun, actueel en to the point. Zo heeft u in één uur tijd weer zicht op alle relevante ontwikkelingen voor uw praktijk.

De eerstvolgende onderwerpen zijn:
- Donderdag 7 april: Grondrechten en IE, door Peter Teunissen (Radboud Universiteit)
- Franchise en IE, serie, datum ntb


29 september 2022 (let op, verplaatste datum) Actualiteiten Handels- en domeinnamenrecht, door Roderick Chalmers Hoynck van Papendrecht (AKD)
 

 

LS&R 2032

Programma IE-symposium AIPPI op 16 maart

Met gepaste trots presenteren wij het complete programma van het IE-symposium op 16 maart 2022. Het event wordt dit jaar in hybride vorm gehouden.
In de ochtend geeft Martin Senftleben (UvA / Bird&Bird) een lezing over “IE overlap en het publieke belang” en spreekt Sierd Schaafsma (Hoge Raad) over “IE en internationaal privaatrecht: nationale behandeling”. Richard Ebbink (Brinkhof), Paul van Beukering (Ministerie van EZK) en Leo Steenbeek (Philips) bespreken de stand van zaken van het UPC.

LS&R 2029

Vacatures: advocaat-medewerker octrooirecht en patent litigator bij Brinkhof

Brinkhof is op zoek naar advocaat-medewerker octrooirecht en een patent litigator.

- Brinkhof zoekt een scherpe en ambitieuze advocaat-medewerker of gevorderde stagiair met 3 tot 5 jaar ervaring om de groeiende octrooipraktijk te komen versterken. De praktijkgroep bestaat nu uit 17 advocaten. Het is een ambitieus team dat zich kenmerkt door een informele collegiale sfeer. Dit alles doen wij vanuit een modern kantoor gelegen op een unieke locatie in het centrum van Amsterdam, waarbij ook het nieuwe werken tot de mogelijkheden behoort. Het is een echte procespraktijk met complexe vraagstukken.

- Brinkhof is op zoek naar mensen met een technische universitaire opleiding (MSc of PhD) die juridische affiniteit hebben. Heb je een achtergrond in de natuurkunde, informatica of elektrotechniek en lijkt het je leuk om die kennis aan te wenden om procedures bij de rechtbank te winnen? Dan is de functie van patent litigator iets voor jou. Veel van onze procedures gaan over software, elektronica en telecommunicatie. Wij werken daarbij in teams om met de optimale mix van juridische en technische argumenten het beste resultaat voor onze cliënten te bereiken.

LS&R 2028

Vacature: advocaat-stagiair intellectueel eigendomsrecht bij Vondst

Vondst zoekt een advocaat-stagiair voor de IE-praktijk.
Over Vondst:
- Vondst is een gespecialiseerd, onafhankelijk advocatenkantoor gevestigd in Amsterdam.
- Ze zijn een nichekantoor met ongeveer 20 collega’s.
- Zij richten zich uitsluitend op het intellectuele eigendomsrecht, IT-recht en privacyrecht.

In de IE-praktijk ligt de focus op procederen en adviseren op het gebied van het merken-, auteurs- en modellenrecht, maar komen ook alle aspecten van commerciële handel aan bod zoals commerciële contracten, e-commerce, privacy en marketing.
Lees verder >>