Gepubliceerd op dinsdag 12 september 2023
LS&R 2206
Hof Den Haag ||
12 sep 2023
Hof Den Haag 12 sep 2023, LS&R 2206; ECLI:NL:GHDHA:2023:1758 (Clara Wichmann c.s. tegen de Staat der Nederlanden), https://lsenr.nl/artikelen/hof-den-haag-staat-handelt-niet-onrechtmatig-door-kosten-van-anticonceptie

Hof Den Haag: Staat handelt niet onrechtmatig door kosten van anticonceptie

De vordering van Clara Wichmann c.s. zijn gebaseerd op het discriminatieverbod. De stichtingen zijn van mening dat de Staat onrechtmatig handelt door anticonceptie voor vrouwen niet te vergoeden. Het hof oordeelt in deze zaak of er sprake is van ongerechtvaardigd (indirect) onderscheid en komt tot de conclusie dat dit niet vast te stellen is op basis van de in dit geding overlegde gegevens. Clara Wichmann c.s. heeft uitsluitend anticonceptiemiddelen die voor vrouwen geschikt zijn naar voren gebracht in dit gedicht, wat het hof niet zuiver acht in de beoordeling van indirecte discriminatie. In een onderzoek naar de verdeling van anticonceptiemiddelen, rapport 'we doen het samen', worden dan ook alle anticonceptiemiddelen betrokken. Het hof is van oordeel dat er uit de resultaten van het onderzoek niet kan worden geconcludeerd dat er sprake is van een direct onderscheid. 

6.36 Per saldo is het rapport tegenover de betwisting door de Staat, met te veel onduidelijkheid omgeven om te kunnen concluderen, of zelfs maar te kunnen vermoeden, dat vrouwen disproportioneel veel zwaarder worden geraakt dan mannen door de op zichzelf neutrale maatregel dat anticonceptiemiddelen niet worden vergoed. Andere gegevens die de conclusie van Clara Wichmann c.s. wel aannemelijk maken, zijn niet in het geding gebracht. Het paper ‘Niet de lasten, wel de lusten’ van Janssens, Ketel en Zwiers kan niet als zodanig dienen, omdat het op het rapport is gebaseerd. Ander bewijs, statistisch of anderszins, waaruit een prima facie aanwijzing volgt dat vrouwen disproportioneel worden getroffen dan mannen door het feit dat anticonceptiemiddelen niet worden vergoed, is in dit geding niet beschikbaar gemaakt. De verwijzing in een voetnoot14 van de pleitnota in hoger beroep naar op internet beschikbare stukken zonder concrete verwijzing kan overigens niet als zodanig gelden: van een partij die zich op (op internet) beschikbare rapporten beroept, mag ten minste worden verwacht aan te geven waar in die rapporten haar stellingen steun vinden. De vordering van Clara Wichmann c.s. stuit op het voorgaande al af.