Gepubliceerd op woensdag 26 april 2023
LS&R 2172

Europese Commissie presenteert voorstel farmaceutische wetgeving

De Europese Commissie heeft deze week een voorstel gepresenteerd om de bestaande farmaceutische wetgeving binnen de Europese Unie (EU) te herzien. Deze herziening zal de grootste hervorming op dit gebied zijn van de afgelopen 20 jaar. Het doel van de herziening is om de huidige wetgeving wendbaarder en flexibeler te maken, en aan te passen aan de behoeften van burgers en bedrijven in de EU.

De herziening omvat voorstellen voor een nieuwe richtlijn, evenals een nieuwe verordening die bestaande farmaceutische wetgeving zal vervangen. Het voorstel beoogt hiermee om geneesmiddelen beter beschikbaar, beter toegankelijk en betaalbaarder te maken. Daarnaast zullen de voorgestelde regels innovatie op het gebied van nieuwe geneesmiddelen ondersteunen, om onder andere de concurrentiekracht en aantrekkelijkheid van de Europese farmaceutische industrie te bevorderen. Ten slotte houden de nieuwe regels rekening met de milieueffecten van geneesmiddelen-productie, in lijn met de doelstellingen van de European Green Deal.

Achtergrond
De herziening moet de oplossing zijn voor een aantal grote uitdagingen binnen de farmaceutische industrie. Geneesmiddelen die zijn goedgekeurd bereiken nog steeds niet snel genoeg de patiënten die het nodig hebben en zijn bovendien niet gelijkmatig toegankelijk in alle lidstaten. Voorts veronderstelt de Commissie dat er tekortkomingen zijn in het behandelen van onvervulde medische behoeften, zeldzame ziektes en antimicrobiële resistentie. De hoge prijzen voor innovatieve behandelingen en tekorten aan geneesmiddelen staan hierbij in de weg. De Commissie acht het bovendien noodzakelijk dat de EU haar regels aanpast om mee te gaan met de digitale transformatie en nieuwe technologieën in de farmaceutische industrie. De EU blijft hierdoor een aantrekkelijke investeringsplaats, waardoor het in staat zal zijn om wereldleider te blijven op het gebied van de ontwikkeling van nieuwe geneesmiddelen.

De herziening zal nu worden voorgelegd aan het Europees Parlement en de Raad.