DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op dinsdag 24 oktober 2023
LS&R 2215

Inhoudsopgave Jurisprudentie Geneesmiddelenrecht

Aflevering 3 - 12 oktober 2023 - Jaargang 24

Geneesmiddelenvergoedingssysteem

24. De minister mag weigeren een geneesmiddel in het GVS op te nemen indien de officiële prijs te hoog is in vergelijking met ongeregistreerde alternatieven. Rechtbank Den Haag 24 februari 2022, C-09-622724-KG ZA 21-1242, ECLI:NL:RBDHA:2022:2380. Noot dhr. mr. drs. J.A. Lisman, onder «JGR» 2023/25.

25. De minister mag weigeren een geneesmiddel in het GVS op te nemen indien de offi ciële prijs te hoog is in vergelijking met ongeregistreerde alternatieven. Gerechtshof Den Haag 22 november 2022, 200.307.873, ECLI:NL:GHDHA:2022:2348. Noot dhr. mr. drs. J.A. Lisman, deze noot heeft betrekking op «JGR» 2023/24 en «JGR» 2023/25.

Overig

26. De rechtbank laat het besluit tot intrekking van de erkenning van de Stamcelbank als orgaanbank in stand. Rechtbank Midden-Nederland zp Utrecht 17 maart 2022, UTR 21/4286, ECLI:NL:RBMNE:2022:996. Noot mw. mr. M.F. van der Mersch.

27. Tegen beslissingen over opname of weigering tot opname in het GVS en vastgestelde vergoedingslimieten staat bestuursrechtelijk bezwaar en beroep open. Rechtbank Amsterdam 18 april 2023, AMS 22/3668, ECLI:NL:RBAMS:2023:4026. Noot dhr. mr. drs. J.A. Lisman, mw. mr. dr. M.D.B. Schutjens.

Parallelimport

28. Het Landgericht Hamburg volgt het arrest van het Hof van Justitie van de Europese Unie: herverpakking en heretikettering van een parallel te distribueren geneesmiddel is in beginsel gelijkwaardig. Landgericht Hamburg 22 juni 2023, Zaaknummer onbekend. Noot mw. mr. N. Moalim, dhr. mr. G. van der Wal.

Reclame

29. Artsenmaatschap beboet voor het maken van reclame voor ongeregistreerde homeopathische geneesmiddelen. Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State 28 juni 2023, 202107511/1/A3, ECLI:NL:RVS:2023:2479. Noot mw. mr. M. Meddens-Bakker.

Zorgverzekeraars

30. Afslagenbeleid zorgverzekeraar is niet strijdig met vrij verkeer of mededingingsrecht en geen onrechtmatige daad. Rechtbank Den Haag 27 juli 2022, C/09/606731 / HA ZA 21-123, ECLI:NL:RBDHA:2022:8549. Noot Dhr. prof. mr. dr. drs. W. Sauter

31. Hoeveel transparantie moet een zorgverzekeraar betrachten in het preferentiebeleid voor geneesmiddelen? Voorzieningenrechter Rechtbank Gelderland zp Arnhem 17 februari 2023, C105/41 1979 / KG ZA 22-391. Noot dhr. mr. M.O. Meulenbelt.