DOSSIERS
Alle dossiers
Gepubliceerd op dinsdag 29 augustus 2023
LS&R 2202
||
26 jul 2023
26 jul 2023, LS&R 2202; ECLI:NL:RBDHA:2023:11325 (Edward Lifesciences/Meril c.s.), https://lsenr.nl/artikelen/gedeeltelijke-nietigheid-octrooi-voorkomt-inbreuk

Gedeeltelijke nietigheid octrooi voorkomt inbreuk

Rechtbank Den Haag 26 juli 2023, IEF 21636, LS&R 2202; ECLI:NL:RBDHA:2023:11325 (Edwards Lifesciences/Meril c.s.) Edwards Lifesciences (Hierna: Edwards) is een onderneming werkzaam op het gebied van prothetische hartkleppen. Zij houdt een octrooi voor een zogenaamde ballonkatheter. Op basis van dit octrooi heeft Edwards de  douane gevraagd om enkele goederen - enkele protheses onder de naam ‘Navigator’ en ‘Myval THV’ - van Meril, bestemd voor Angiocare, vast te houden. Edwards meende namelijk dat er sprake was van inbreuk op haar octrooi. Gedaagden Angiocare en Meril worden hierna gezamenlijk als Meril c.s. aangeduid. Edwards vordert een inbreukverbod voor Meril c.s.,stellend dat zij inbreuk maakt op haar octrooi. Meril c.s. betoogt dat haar goederen niet onder de beschermingsomvang van het octrooi vallen en dat het octrooi daarbij nietig is.

Meril c.s. stelt dat het octrooi nietig is omdat het niet nieuw is. De rechtbank gaat mee in deze stelling, nu Edwards niet overtuigend heeft kunnen aangeven dat haar uitvinding niet al eerder in een andere octrooiaanvrage is geopenbaard. Daarbij ging het vooral om de positionering van zogenaamde ‘struts’, een structureel component van de katheter die longitudinale compressie tegengaat. Deze kan zowel horizontaal als verticaal worden geplaatst. Beide vormen waren in de eerdere octrooiaanvrage al geopenbaard, waardoor het octrooi deels niet nieuw is. De gedeelten van het octrooi die nietig zijn, maken het dat de goederen van Meril c.s. geen inbreuk maken. De vorderingen van Edwards worden afgewezen en zij krijgt de opdracht om de douane te verzoeken goederen niet meer achter te houden.

4.30 Verder openbaart Lobbi direct en ondubbelzinnig dat de flexibele hartklepbladen kunnen worden bevestigd aan het frame ‘without suturing de leaflets at the commissures directly to the struts’. Niet in geschil is dat in figuur 10 van Lobbi een gelijke indirecte wijze van bevestiging van de platen aan het frame van de hartklep door middel van cloth portions (in Lobbi: fabric cover) wordt getoond, zoals omschreven in paragraaf [0084] van Lobbi. Net als in het octrooi worden de tabs 100 van de leaflets tussen de struts/legs door gestoken en samen met de fabric cover gewikkeld om de struts/legs, en in een gebied vergelijkbaar met 410 respectievelijk 408 van het octrooi, waar de leaflets zich radiaal buiten het frame uitstrekken, vastgemaakt aan de respectieve cloth portions/fabric cover. Een directe bevestiging van de flexibele hartklepbladen aan het frame op de plek waar de bladen samen komen en commissures vormen, wordt in de beschrijving als optioneel naast voornoemde indirecte verbinding van de leaflets aan de fabric cover, oftewel niet als noodzakelijk, voorgesteld. Paragraaf [0082] van Lobbi vermeldt immers dat de struts/legs desgewenst (“desirably”) montagegaatjes 108 kunnen bevatten, waaraan de leaflets (direct) kunnen worden vastgemaakt met hechtdraad. De gemiddelde vakpersoon zal begrijpen dat die gaatjes daarom niet noodzakelijk zijn, zeker niet met de informatie in het achterhoofd dat er ook al een hechting plaatsvindt in attachment areas 410 en 408.